Antreprenor

Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo (Italia) și Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma, implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”. Proiectul, a cărui valoare este de 6.837.266,50 lei (5.811.676,53 lei din Fondul Social European și 1.025.589,97 lei din Bugetul național), este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, se derulează pe o perioadă de trei ani, între 11.09.2017 și 10.09.2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru românii din Diaspora, sprijinirea initiațivelor antreprenoriale ale acestora (ca formă de ocupare pe cont propriu și de creare de noi locuri de muncă) și creșterea sustenabilă a ocupării în regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, prin inființarea și susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană din Regiunile Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest și Centru. Proiectul are un impact semnificativ la nivelul celor șapte regiuni mai puțin dezvoltate ale României, deoarece iși propune inființarea, sprijinirea și asigurarea sustenabilității pentru minim 24 întreprinderi și crearea a peste 48 locuri de muncă.

În cadrul proiectului va fi selecționat grupul țintă, format din cel puțin 200 de persoane cu cetățenia română care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană din cele șapte regiuni mai puțin dezvoltate ale României și care au domiciliul sau rezidența din ultimele 12 luni, până la înscrierea în proiect, în străinătate. Într-o primă etapă, care va dura 12 luni, aceste persoane vor participa la cursurile de formare antreprenorială, finalizate prin elaborarea unui plan de afaceri. În urma unei evaluări, vor fi selecționate cele mai bune 20 de planuri de afaceri care vor primi o finanțare de maxim 40.000 de euro. Planurile de afaceri care vor îndeplini criteriile de eligibilitate trebuie să fie viabile și de calitate, să asigure succesul și sustenabilitatea afacerilor viitoare, să contribuie la ocuparea unui număr cât mai mare de persoane, să respecte principiile dezvoltării durabile și să contribuie la realizarea temelor secundare ale POCU.

Ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri, în a doua etapă a derulării proiectului, de 18 luni, vor fi furnizate fiecărui participant servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru asigurarea înființării și demarării funcționării afacerii. În această etapă va fi acordat ajutorul de minimis, reprezentând 75% din suma solicitată. A doua tranșă va fi solicitată numai dacă în primele 12 luni de funcționare, întreprinderea va realiza venituri reprezentând 30% din prima tranșă acordată.

Etapa a treia, cu o durată de șase luni, va consta într-un program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerii finanțate pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect.

Alte informații relevante despre avantajele participării la proiect, oportunitățile oferite prin serviciile furnizate și principalele condiții pentru a beneficia de aceste servicii și de ajutorul de minimis vor putea fi găsite pe site-ul dedicat proiectului https://diaspora.ccia-cs.ro, precum și pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro.